Kulturbloggen är ett forum för att tänka högt om kulturens och tidens skeende i stort, som smått. Skånemedias kulturredaktör Sune Johannesson är den som skriver i bloggen.